" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Cvičení v přírodě

Poslední zářijový pracovní den jsme strávili v přírodě. Ráno sice bylo chladnější, ale sluníčko postupně začalo hřát. Žáci 5. - 9. ročníku se vydali do Kančí obory. V průběhu vycházky poznávali změny podzimní přírody, rostliny či stromy. V lese si zbystřili své smysly, a to jednou z "Kimovek", kdy si prošli trasu s různými obrázky, které pak měli učitelkám napsat nebo říct. Všichni byli za svoje výkony odměněni. Při zpáteční cestě sice někteří zaostávali, ale ve škole opět nabrali síly a společně si ještě zahráli dva zápasy přehazované. Slunečný den jsme si zkrátka pěkně užili.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.

Mikulovský Bušmen 2018

A je tu nový školní rok a s ním také účast v soutěžích našich škol. Tentokrát si žáci z břeclavské, mikulovské a hustopečské základní školy změřili síly v okresním kole orientačního závodu Mikulovský Bušmen. Závodu se účastnily 5-ti členné týmy dívek a 5-ti členné týmy chlapců jmenovaných škol. Konal se  v úterý 25. září v Mikulově, konkrétně v náročném terénu Pálavy - na Svatém kopečku. Jednotlivé hlídky plnily úkoly z oblastí přírodovědy, zdravovědy, vlastivědy a práce s mapou, ale také si zastřílely ze vzduchovky a prověřily si svoji zručnost. Oba naše týmy se snažily, ale chlapci dopadli lépe - umístili se na druhém místě, dívky skončily na místě třetím. V celkovém umístění byla naše škola na třetím místě.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Atletika v Karlových Varech

Vítězové krajských kol Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami si mezi sebou poměřili síly v Národním finále, které se konalo ve dnech 13. - 15. června v Karlových Varech. Tady již sportovce čekala velmi silná konkurence. Za družstvo Jihomoravského kraje startovala i žákyně naší školy, která zvítězila v běhu na 800 m a ve skoku dalekém obsadila krásné druhé místo. Za příkladnou reprezentaci ji děkujeme a blahopřejeme k podaným výkonům, které snad zopakuje i příští rok.

atletika KV

Úspěch ve výtvarné soutěži

V pátek 22. června 2018 se v dopoledních hodinách na zámku v Přibyslavi, který je centrem hasičského hnutí, uskutečnilo vyhlášení republikových výsledků literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018. Vyhodnocovány byly tři nejlepší práce ve čtyřech kategoriích literární části, v deseti kategoriích výtvarné části, ve kterých soutěžili žáci od mateřských škol až po studenty posledních ročníků středních škol. Nově byla vyhlášena také  kategorie prací zpracovávaných výpočetní technikou. Ve speciální kategorii K2, v níž soutěží děti a mládež s více tělesnými vadami, se stala republikovou vítězkou žákyně naší školy. Ta si den v Přibyslavi užila. Po dlouhé cestě hasičským autem si prohlédla město a jeho historické památky. V zámku kde sídlí Centrum hasičského hnutí, shlédla výstavu historie požární ochrany a regionální výstavu Přibyslavsko. Diplomy, medaile a ceny předával náměstek starosty SH ČMS  a starosta KSH Vysočina. Akce byla zakončena slavnostním obědem pro všechny zúčastněné. Vítězce gratulujeme a velké poděkování patří také starostce OSH, která nám zajistila dopravu a po celou dobu se o nás pěkně starala.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Výlet do Lednice

V pátek se kluci a holky 1. stupně naší školy se svými učitelkami vydali do Lednice. Po procházce parkem jsme navštívili také zámecký skleník a místní cukrárnu, kde jsme si společně zamlsali. Výlet se dětem líbil a celé dopoledne si krásně užily.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Výlet do Mikulova

Ve čtvrtek 21. 6. jela třída ZŠS III  na  výlet do Mikulova.  Prohlédli jsme si zámek, park i přilehlé uličky i náměstí  s  historickými domy.  Podařilo se nám vyšplhat  na Svatý kopeček a  pozorovat  město z výšky.  Cestou zpět jsme nabrali sílu v cukrárně  a spokojeni  jsme  šlapali na autobus směrem domů. 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.