" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Exkurze v Brně

Deváťáky čeká zanedlouho velké rozhodování o své budoucím povolání. Pomoci v tomto kroku by jim mohla i exkurze v OU v Brně na Lomené. Prohlédli jsme si tam odborné učebny kuchařů, truhlářů, cukrářů, pečovatelů, knihařů, zedníků i dílnu autoopravářů. Žáci se seznámili s prostory a režimem internátu a zavítali jsme i do místní jídelny. Také jsme se potkali s bývalými žáky “Herbenky“, kteří si brněnskou školu zvolili v minulých letech. Všichni si studium chválili a jsou se svou volbou spokojeni. Pobyt v Brně jsme zakončili na vánočních trzích, které nám připomněli blížící se svátky.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.