" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Vánoční dílničky 1. stupeň ZŠ

Poslední den před vánočními prázdninami trávily děti jinak, než učením. Při poslechu i zpěvu koled pekli a zdobili chlapci i děvčata 1. stupně cukroví, pak vyráběli drobné vánoční dekorace. Děti se také dozvěděly něco o tradicích a zvycích těchto svátků např., že Vánoce naši předkové slavili trochu odlišně a více v klidu. Čas ubíral rychle, a tak jsme byli rádi, že jsme všechno stihli, včetně novoročního blahopřání. Domů si děti odnesly cukroví, své výrobky i drobné dárky od svých učitelek či kamarádů.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.