" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Okresní kolo lehkoatletického čtyřboje

Soupeření v lekoatletických disciplínách nazýváme také SHM, což jsou sportovní hry mládeže a konaly se dnes v areálu naší školy. Přestože celé závody doprovázel vydatný májový deštík, všichni soutěžící žáci od nás, z Mikulova i Hustopečí vydali ze sebe při hodu, skoku do dálky, sprintu i vytrvalostním běhu maximum, aby mohli, coby nejlepší, stanout na stupních vítězů. Ať to byli mladší, starší, dívky či chlapci, všichni podali takové výkony, na jaké měli a nejlepší ze starších dívek a ze starších chlapců navíc postoupili do kola krajského, které proběhne 30. května v Brně. Co nás dnes potěšilo nejvíce bylo to, že v celkovém hodnocení získala naše škola první místo.

A na fotografické záběry z dnešního sportovního dne se můžete podívat tady nebo ve fotogalerii.

U záchranářů

Ani vytrvalý déšť v úterý 15. 5. neodradil žáky 6. - 9. ročníku od návštěvy nemocnice. Zdravotní záchranná služba  břeclavské nemocnice uspořádala Den otevřených dveří. Děti si prohlédly vybavení vozů, zkušená zdravotnice jim předvedla různé přístroje a vysvětlila jejich funkci. Jeden chlapec představoval pacienta, tomu sestra vyšetřila srdce, dýchání, změřila krevní tlak. Pochválila děti za znalosti první pomoci a jako odměnu se mohly projet v sanitce i svýstražnými signály v areálu nemocnice.  

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Školní kolo SHM

V pondělí 7. 5. 2018 se na hřišti v blízkosti naší školy konalo Školní kolo sportovních her mládeže. Do zápolení o co nejlepší výsledky se zapojili již tradičně všichni žáci. Své síly si poměřili ve čtyřech disciplínách - skok do dálky, hod kriketovým míčkem, sprint na 50 a 60 m a vytrvalostní běh na 500, 800 a 1500 m. Odměnou všem závodníkům byly sladkosti, pochvala paní učitelky a třem nějlepším z každé kategorie i diplomy, medaile a také postup do Okresního kola SHM.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Chvilka poezie Znojmo

3. května se konalo ve Znojmě oblastní kolo v recitaci. V sále na Jezuitském náměstí se soutěžilo ve třech kategoriích a výkony hodnotila odborná porota složená ze zástupců města a školy. Posuzovat jednotlivá vystoupení byl nelehký úkol, neboť recitátoři z Moravy i ze Slovenska předváděli výborné výkony, které byly odměněny nejen velkým potleskem, ale i drobnými dárky. Přestávka byla vyplněna vystoupením tanečníků, kteří všem předvedli, jak se tancuje polka. Celé dopoledne se vydařilo a při závěrečném vyhodnocování obdrželo dvanáct nejvýraznějších soutěžících hezkou knihu s diplomem. Mezi oceněnými byla i žákyně naší školy, které k tomuto úspěchu gratulujeme. Pochvalu si zaslouží i další dva naši zástupci, kteří měli odvahu přednést své připravené básně. Za rok se těšíme na opětovné setkání s poezií.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Beseda "s kamarádem Filipem"

V pátek 27. 4. 2018 jsme si vyjeli pobesedovat do knihovny v Poštorné. Letos jsme se nad rámec výuky více věnovali zdraví a péči o ně a v tomto duchu byla připravena i beseda.

Děti vyposlechly 2 příběhy o Filipovi: "Filip v zemi zdraví" a "Filip na zlověstném ostrově".

Lékař vzal nemocného Filipa nejprve do země zdraví. Při vyprávění si děti zopakovaly, že ke zdraví nestačí jen dostatek ovoce a zeleniny, ale je třeba i čerstvý vzduch, slunce, dostatek pití a pohyb. Ve druhém příběhu se Filip seznámil i s nebezpečím cigaret, alkoholu a drog.

Prohlížením vybraných knih jsme pak vyplnili zbývající čas do odjezdu autobusu. I v tento den byly děti tříd ZŠS a ZŠ II. velmi spokojeny, užily si cestování autobusem a prožily hezké společné dopoledne.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Okresní kolo v minikopané

Přestože okresnímu kolu v minikopané nepředchází žádné školní kolo, žáci a žákyně pilně trénovali, aby při sálové kopané odvedli tu nejlepší práci. Letos naši školu reprezentovali vybraní kluci a vybraná děvčata za odměnu a také pro jejich zájem. Sice v tomto složení naše škola obsadila třetí místo, druhé nám uteklo o jeden gól, ale holky s velkou vervou útočily na bránu, chlapci zase statečně bránili, ale nakonec silnějším soupeřům podlehli. Uvidíme příští rok, kdy školy v Hustopečích a Mikulově opustí ti nejsilnější a nejtrénovanější žáci.

Všem našim reprezentantům děkujeme, protože nově sestavený tým hrál naprosto skvěle.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.