" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Škola v přírodě 2018

V termínu 21. -25. 5. 2018 proběhla škola v přírodě, která byla zorganizována pro žáky ZŠ a ZŠS. Přihlásilo se 23 dětí, které prožily 5 dnů v RS Hutnik na Lučině. Nejen hodiny výuky, ale i spousty krásných zážitků, které doprovázel spokojený úsměv účastníků, naplnily veškerý naplánovaný čas. Při zajišťování odpoledních a večerních programů pomáhal pedagogickým pracovnicím jeden tatínek a čtyři maminky. Byli to rodiče, kteří doprovázeli své děti a starali se o ně ve chvílích volna. Všichni jsme poznali krásy přírody, spolupracovali při soutěžích a společných aktivitách. Zazpívali jsme písničky, namalovali obrázky a zapojili se do sportovních her. U táboráku jsme si opekli špekáčky a za tmy prošli stezkou odvahy.                       
Paní kuchařky byly odměněny medailí za vybornou stravu.

Všichni účastníci se těší, kam, se vyrazí příští rok a já děkuji dětem, rodičům a kolegyním za zvládnutí úžasného týdne.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Oslava narozenin

Na pátek 18.5.2018 připadla oslava narozenin žáka ZŠS II. S tatínkem naplánovali pro spolužáky divadelní představení O perníkové chaloupce, které herci zahráli ve cvičebně naší školy. Do děje pohádky se zapojily i děti. V průběhu se všechny zasmály a nakonec odměnily velkým potleskem hlavní aktéry. Na zdraví se připilo jahůdkovým šampaňským a bylo i něco na mlsání. Oslavenci  všichni popřáli štěstí, zdraví a mnoho školních úspěchů.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

 

Okresní kolo lehkoatletického čtyřboje

Soupeření v lekoatletických disciplínách nazýváme také SHM, což jsou sportovní hry mládeže a konaly se dnes v areálu naší školy. Přestože celé závody doprovázel vydatný májový deštík, všichni soutěžící žáci od nás, z Mikulova i Hustopečí vydali ze sebe při hodu, skoku do dálky, sprintu i vytrvalostním běhu maximum, aby mohli, coby nejlepší, stanout na stupních vítězů. Ať to byli mladší, starší, dívky či chlapci, všichni podali takové výkony, na jaké měli a nejlepší ze starších dívek a ze starších chlapců navíc postoupili do kola krajského, které proběhne 30. května v Brně. Co nás dnes potěšilo nejvíce bylo to, že v celkovém hodnocení získala naše škola první místo.

A na fotografické záběry z dnešního sportovního dne se můžete podívat tady nebo ve fotogalerii.

U záchranářů

Ani vytrvalý déšť v úterý 15. 5. neodradil žáky 6. - 9. ročníku od návštěvy nemocnice. Zdravotní záchranná služba  břeclavské nemocnice uspořádala Den otevřených dveří. Děti si prohlédly vybavení vozů, zkušená zdravotnice jim předvedla různé přístroje a vysvětlila jejich funkci. Jeden chlapec představoval pacienta, tomu sestra vyšetřila srdce, dýchání, změřila krevní tlak. Pochválila děti za znalosti první pomoci a jako odměnu se mohly projet v sanitce i svýstražnými signály v areálu nemocnice.  

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Školní kolo SHM

V pondělí 7. 5. 2018 se na hřišti v blízkosti naší školy konalo Školní kolo sportovních her mládeže. Do zápolení o co nejlepší výsledky se zapojili již tradičně všichni žáci. Své síly si poměřili ve čtyřech disciplínách - skok do dálky, hod kriketovým míčkem, sprint na 50 a 60 m a vytrvalostní běh na 500, 800 a 1500 m. Odměnou všem závodníkům byly sladkosti, pochvala paní učitelky a třem nějlepším z každé kategorie i diplomy, medaile a také postup do Okresního kola SHM.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Chvilka poezie Znojmo

3. května se konalo ve Znojmě oblastní kolo v recitaci. V sále na Jezuitském náměstí se soutěžilo ve třech kategoriích a výkony hodnotila odborná porota složená ze zástupců města a školy. Posuzovat jednotlivá vystoupení byl nelehký úkol, neboť recitátoři z Moravy i ze Slovenska předváděli výborné výkony, které byly odměněny nejen velkým potleskem, ale i drobnými dárky. Přestávka byla vyplněna vystoupením tanečníků, kteří všem předvedli, jak se tancuje polka. Celé dopoledne se vydařilo a při závěrečném vyhodnocování obdrželo dvanáct nejvýraznějších soutěžících hezkou knihu s diplomem. Mezi oceněnými byla i žákyně naší školy, které k tomuto úspěchu gratulujeme. Pochvalu si zaslouží i další dva naši zástupci, kteří měli odvahu přednést své připravené básně. Za rok se těšíme na opětovné setkání s poezií.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.