" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Nebezpečí o prázdninách

Dne 19. června proběhla v rámci spolupráce s Policií České republiky beseda na téma ,,Nebezpečí o prázdninách". Akce byla rozdělena do dvou částí, pro žáky 1. - 5. ročníku a pro žáky druhého stupně. Byli seznámeni s tím, jaká nebezpečí o prázdninách dětem hrozí, na co si mají dávat pozor při koupání, při pohybu na ulici, při jízdě na kole, ale také při setkání s neznámými lidmi. Dále byli upozorněni na nebezpečí požívání alkoholu a drog i na rizika při brouzdání po internetu. V závěru besedy si děti mohly vyzkoušet, jaký je to pocit být spoutaný nebo si mohly fouknout do přístroje testujícího přítomnost alkoholu. Mladší děti byly odměněny drobnými propagačními materiály.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii nebo zde.

Vlastivědný výlet do Modré

Ve čtvrtek 15. 6. se uskutečnil vlastivědný výlet, kterého se zúčastnila většina žáků naší školy. Navštívili jsme Archeoskanzen v Modré, kde si děti mohly prohlédnout, jak žili naši předkové v 9. století. Poté jsme se přesunuli do místa botanické a živočišné expozice Živá voda. Zde děti zažily dobrodružství - viděly totiž, jak vypadá svět rybníka. Pozorovaly různé druhy ryb z proskleného tunelu 3 m pod hladinou, vyzkoušely si na maketách, jestli je hmatem poznají. Děti se nejen dozvěděly, jací živočichové v rybníce a jeho okolí žijí, ale také si ryby nakrmily a prošly si naučnou botanickou stezku. Nakonec jsme zavítali do Kovozoo ve Starém Městě. I tady si to děti užily. Prohlédly si spoustu exponátů vyrobených z kovového odpadu. Některá zvířata byla dokonce ve skutečné velikosti a děti se s nimi rády vyfotografovaly. Velkým zážitkem bylo také opravdové letadlo, do kterého mohly vstoupit a posadit se tam. Unavení, ale plní nových poznatků a dojmů, jsme se odpoledne vrátili domů.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.

Grilování

Rok se s rokem sešel a klienti kurzů pro dospělé opět 13.6.2017 grilovali a nocovali ve škole. Nechybělo opékání špekáčků za podpory rodičů a společné utkání v petanque. Šlo o veselé rozloučení s uplynulým rokem, kdy si klienti v kurzu Přípravy pokrmů upevňovali základní návyky práce v kuchyni. Společně si připravovali i sváteční večeři v čase vánočním. Také v kurzu Keramiky vyráběli velmi pěkné dárkové předměty, které společně prodávali na předvánočním jarmarku v Břeclavi. A už se těší na další společné aktivity v kurzech.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Škola v přírodě

I v letošním školním roce byla pro naše žáky zorganizována škola v přírodě, na kterou se přihlásily děti ze základní školy i ze základní školy speciální. Některé z nich opět doprovázely maminky, které byly důležitou oporou pedagogickým pracovnicím, především při náročnějších závodech a při osobním volnu, hygieně a usínání. A jak taková škola v přírodě probíhala? Asi takto. Ráno se všichni učili, odpoledne sportovali, kreslili, procházeli se, plnili zadané zábavné úkoly, hráli společenské hry a zpívali. V krátkých úsecích hlídaného osobního volna děti využívaly houpačky, průlezky, hřiště na přehazovanou a chodník na kreslení. Toto vše doplňovala výborná jídla, připravovaná paní kuchařkou.
Myslím si, že všichni byli spokojeni a budou se těšit na další ročník školy v přírodě, která zřejmě již počtvrté proběhne v příštím školním roce v rekreačním zařízení Hutník na Lučině.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Den dětí

Ve středu 31. 5. 2017 se na naší škole neučilo. Slavili jsme Den dětí. Počasí nám přálo, byl pěkný slunečný den. Malí, velcí, všichni si vyzkoušeli  celkem na  18 disciplínách  svou   zručnost, rychlost a trpělivost.  Děti soutěžily  v  házení míčkem, prakem nebo kroužky  na cíl. Trpělivost vyžadovala chůze s knihou na hlavě a nošení pingpongového míčku na pálce. Děti  si zkusily  běh v gumových holínkách, chůzi na plastových chůdách, skákání v pytli, malování  nebo skládání obrázku a další zábavné úkoly. Za svou snahu získali všichni sladkou odměnu.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde. 

"Letos trošku jinak"

I letos jsme pokračovali v projektu přeshraniční spolupráce "Břeclav - Malacky", započatém již v roce 2004. Šlo opět o společné setkání, tentokrát však o setkání pedagogických sborů.

Téměř všichni členové našeho pedagogického sboru jsme se dne 31. 5. 2017 vydali za pedagogy Spojené školy v Malackách. Po velmi příjemném  uvítání jsme měli prostor ke vzájemné výměně zkušeností, plynoucích z práce s dětmi se stejným postižením a nechyběla ani prohlídka prostor malacké školy.

Společné odpoledne bylo doplněno i prohlídkou některých historických památek v Malackách. Navštívili jsme Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Svaté schody a krypty pod kostelem. S poděkováním a přáním úspěchů v další pedagogické práci jsme naše letošní setkání ukončili.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii a nebo na odkaze zde.