" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Den Země 2017

Jarní cvičení v přírodě, spojené s jejím úklidem, patří již několik let k našim tradičním aktivitám. Letos tomu nebylo jinak, a i když termín této akce připadl na velmi chladný dubnový týden, sluníčko nám přece jen přálo a také už tolik nfoukalo. Samotnému pobytu v přírodě celý týden předcházela spousta ekologicky zaměřených aktivit, ve kterých se žáci dozvídali různé informace či zajímavosti o přírodě. Také si rozvíjeli své znalosti a dovednosti prostřednictvím ekologických her, kvízů, doplňovaček i výtvarných činností. Během pátečního dopoledne se mladší děti vydaly podél Dyje směrem k letišti a snažily se zdejší prostory zbavit odpadků, které nakonec vzorně dopravily a umístily do kontejneru. Tuto činnost si zpříjemnily poznávacimi i zábavnými hrami a konečná odměna byla opravdu zasloužená. Žáci 2. stupně se podíleli na úklidu v okolí břeclavského zámku. I oni si dopoledne užili. Nejen, že si zahráli, ještě si stihli zasportovat v minilanovém centru a poté také navštívit interaktivní zábavně vzdělávací výstavu "Poznávej se". Všichni účastníci se shodli, že ti, kteří se nedostavili, mohli jen litovat. Bylo to fajn!

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.

 

Kopaná v Hustopečích

Opět po roce se uskutečnil 20. 4. 2017  turnaj v kopané. Sešli se fotbalistky a fotbalisté z Mikulova, Hustopečí a Břeclavi a po vzájemných soubojích obsadilo naše osmičlenné družstvo třetí místo. Za velkou snahu patří všem poděkování.

Fotografie z akce zde.

Výtvarná soutěž

7. 4. 2017 se konalo vyhodnocení 26. ročníku výtvarné soutěže pořádané ke Dni Země, letos na téma "Jaro, jaro vítej k nám". Vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo v nově rekonstruovaných půdních prostorách Střediska volného času Duhovka Břeclav a mezi oceněnými byli i tři žáci naší školy. Výstava výtvarných prací potrvá do 31. 5. 2017 a najdeme na ní práce z keramiky a krásné jarní obrázky našich dětí. Úspěšným malířům blahopřejeme.

Fotografie z akce zde.

Okresní kolo v recitaci

Recitační soutěže patří k pravidelně se opakujícím akcím naší školy. O školním kole již zde bylo napsáno a doloženo fotografiemi nedávno. Okresní kolo proběhlo 30. března 2017 za účasti přednášejících od nás, z Mikulova a z Hustopečí. Pochopitelně že ve všech kategoriích - ZŠS, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň - obsadili první tři místa ti nejlepší. Jenže vybrat nejlepší byl pro porotu, složenou z ředitelek zúčastněných škol, nelehký úkol, tudíž byl diplomem za účast, pastelkami a čokoládovým vajíčkem odměněn každý recitátor či vypravěč.

A jak to všechno probíhalo si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.

Besedy na téma "Tak jde čas"

Čas a orientace v něm je pro žáky ZŠS velmi důležitou a obtížnou oblastí, proto letos věnujeme větší pozornost času a volíme aktivity přiměřené dětem.

Dne 7. 2. 2017 jsme mimo jiné navštívili knihovnu v Poštorné. Paní knihovnice se na děti velmi hezky připravily, zajímavým vyprávěním o Medvídkovi Pú a jeho kamarádech byla dětem připomenuta všechna roční období, včetně měsíců. Bylo dobře, že se i žáci sami podíleli na plnění úkolů a umísťovali znaky období na patřičná místa.

Dne 21. 3. 2017 jsme se opět vypravili do knihovny. Času byla věnována i druhá beseda. Tentokrát se děti rozpovídaly o tom, jak probíhá jejich den, co všechno je během dne čeká a nemine. Příběhem o zvědavém sluníčku byly dětem připomenuty všechny dny v týdnu, dny pracovní i volné. Loutková pohádka Chaloupka na vršku nám připomenula přícházející jaro s jeho zvyky a tradicemi.

Beseda byla zpestřena i tím, že si děti mohly půjčit a prohlížet knihy. Někdo volil knihy o zvířátkách, jiný se zaměřil na dinosaury či techniku. Kdo nechtěl číst knihu, skládal pohádkové puzzle. Ani se nám nechtělo loučit s tímto milým prostředím, ale jinak to nešlo.

Oběma knihovnicím jsme za příjemná dopoledne moc poděkovali a už dnes se těšíme na další podobná setkání.

Fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, a nebo zde.

Školní kolo v recitaci

Rok se s rokem sešel a my jsme zase recitovali. Recitovali žáci i učitelky a také skoro všichni zpívali. Dobré bylo, že se na naše školní kolo, konané dnes 10.3.2017, přišlo podívat i několik rodičů a přátel školy, protože kromě soutěže byl u nás "Den otevřených dveří". A na to, jak to všechno probíhalo se můžete podívat do naší fotogalerie nebo zde.