" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Vánoční jarmark

Děkujeme všem našim příznivcům za návštěvu stánku na jarmarku ve dnech 16. - 23.12.2017. Žáci i klienti integračního centra naší školy zde prezentovali své keramické výrobky. K poděkování připojujeme i přání pevného zdraví, štěstí a pohody v roce 2018.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Vánoční dílničky ZŠS II a III

Na poslední den školního týdne v roce 2017 si pozvaly děti maminky, tatínky, babičky a dědečky. Při tvořivé činnosti se zapojily všechny ruce do výroby vánočního stromečku a svícnu. Také byla hledána hvězdička v jablíčku a po vodě pluly lodičky. Setkání bylo zakončeno zpěvem nejen vánočních koled. Děkujeme všem za pomocné ruce.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Úspěch ve výtvarné soutěži

Žáci „Herbenky“ se v prosinci zúčastnili 14. ročníku výtvarné soutěže "Moje město můj kraj"- letos na téma "Putování za vánoční hvězdou aneb Jak se slaví Vánoce“. Výtvarné práce posuzovala odborná porota složená z výtvarníků, zástupce ČSZ Břeclav, Městského úřadu Břeclav a pracovníka  občanského sdružení Lužánek. Nejlepší práce jednotlivých kategorií byly vyhlášeny na vernisáži a jsou vystaveny ve SVČ Duhovka, Lidická, Břeclav do konce měsíce ledna. Mezi oceněnými byly i dvě žákyně naší školy, které získaly nejen diplomy, ale odnesly si domů i drobné odměny. Natálce i Sáře k tomuto úspěchu blahopřejeme.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Vánoční dílničky 1. stupeň ZŠ

Poslední den před vánočními prázdninami trávily děti jinak, než učením. Při poslechu i zpěvu koled pekli a zdobili chlapci i děvčata 1. stupně cukroví, pak vyráběli drobné vánoční dekorace. Děti se také dozvěděly něco o tradicích a zvycích těchto svátků např., že Vánoce naši předkové slavili trochu odlišně a více v klidu. Čas ubíral rychle, a tak jsme byli rádi, že jsme všechno stihli, včetně novoročního blahopřání. Domů si děti odnesly cukroví, své výrobky i drobné dárky od svých učitelek či kamarádů.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Návštěva kina

Návštěva kina patří každoročně k radostně očekávaným zážitkům v období Vánoc a pro mnohé naše žáky je to také společenská událost. Letos děti viděly animovaný film Příšerákovi, který byl částečně strašidelný, částečně komediální, ale také poučný. Poukazoval totiž na rodinné vztahy a důležitost rodiny pro každého z nás. Pohádka se všem líbila a děti ukázaly, že se umí v kině slušně chovat.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Základy 1. pomoci a bezpečnost o zdraví ve dnech volna

byly žákům ZŠ II., ZŠS II., ZŠS III. připomenuty při besedě věnované zdraví.

Dne 19. 12. 2017 nás navštívila velice příjemná zdravotní sestřička a zajímavým vyprávěním a ukázkami radila dětem:

- jak přivolat pomoc zraněnému člověku, na která telefonní čísla je třeba volat,

- jak ošetřit malý úraz,

- jak využít trojcípý šátek,

- ošetřila "natlučené" koleno, loket, předvedla 1. pomoc při zlomenině nohy apod.

- připomenula dětem i jak se chovat, když nabízí sladkost cizí člověk a že všichni kamarádi kamarády nejsou.

Beseda byla oživena i aktivitou dětí. Děti zkoušely obvazovat, pomáhaly při fixaci "zlomeniny", radily s důležitými telefonními čísly, zkoušely řešit i některé situace. Za účast na 1. pomoci pak každý žák obdržel osvědčení. Přejeme si, aby nám vyšly i další podobné společné aktivity.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.