" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Pracovky

Žáci a žákyně 2. stupně mají každý týden 6 hodin "pracovek". Ty se dělí na dílenské, pěstitelské práce a práce v domácnosti. Právě z poslední uvedené části jsou fotografie z přípravy jídel, která děti určitě baví, jelikož po práci mají zaslouženou odměnu formou uvařené či upečené dobroty.
Velká škodou bude, když od příštího školního roku, díky společnému vzdělávání, budou mít postupně jednotlivé ročníky pracovek pouze 2 hodiny. 
A začíná se ročníkem šestým.

Fotografie z přípravy jídel si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo přímo na odkaze zde.

A ještě jedno ocenění

V letošním školním roce jsme se opět účastnili mnoha výtvarných soutěží a v několika z nich byli žáci velmi úspěšní. Poslední velké ocenění získal žák 6. ročníku naší školy v soutěži pro děti do 15 let, kterou vyhlásilo Městské muzeum a galerie Břeclav k výstavě „Vládci noci“. Celkem se v muzeu sešlo 149 krásných výtvarných děl, z nichž členové hodnotící komise, Mgr. Eva Černohorská, PhDr. Karel Křivánek a Mgr. Nina Kuhnová, vybrali 12 vítězných prací, které budou vystaveny v prostorách muzea pod vodárnou.

Na průřez z tvorby našich žáků se můžete podívat ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Nebezpečí o prázdninách

Dne 19. června proběhla v rámci spolupráce s Policií České republiky beseda na téma ,,Nebezpečí o prázdninách". Akce byla rozdělena do dvou částí, pro žáky 1. - 5. ročníku a pro žáky druhého stupně. Byli seznámeni s tím, jaká nebezpečí o prázdninách dětem hrozí, na co si mají dávat pozor při koupání, při pohybu na ulici, při jízdě na kole, ale také při setkání s neznámými lidmi. Dále byli upozorněni na nebezpečí požívání alkoholu a drog i na rizika při brouzdání po internetu. V závěru besedy si děti mohly vyzkoušet, jaký je to pocit být spoutaný nebo si mohly fouknout do přístroje testujícího přítomnost alkoholu. Mladší děti byly odměněny drobnými propagačními materiály.

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii nebo zde.

Vlastivědný výlet do Modré

Ve čtvrtek 15. 6. se uskutečnil vlastivědný výlet, kterého se zúčastnila většina žáků naší školy. Navštívili jsme Archeoskanzen v Modré, kde si děti mohly prohlédnout, jak žili naši předkové v 9. století. Poté jsme se přesunuli do místa botanické a živočišné expozice Živá voda. Zde děti zažily dobrodružství - viděly totiž, jak vypadá svět rybníka. Pozorovaly různé druhy ryb z proskleného tunelu 3 m pod hladinou, vyzkoušely si na maketách, jestli je hmatem poznají. Děti se nejen dozvěděly, jací živočichové v rybníce a jeho okolí žijí, ale také si ryby nakrmily a prošly si naučnou botanickou stezku. Nakonec jsme zavítali do Kovozoo ve Starém Městě. I tady si to děti užily. Prohlédly si spoustu exponátů vyrobených z kovového odpadu. Některá zvířata byla dokonce ve skutečné velikosti a děti se s nimi rády vyfotografovaly. Velkým zážitkem bylo také opravdové letadlo, do kterého mohly vstoupit a posadit se tam. Unavení, ale plní nových poznatků a dojmů, jsme se odpoledne vrátili domů.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.

Grilování

Rok se s rokem sešel a klienti kurzů pro dospělé opět 13.6.2017 grilovali a nocovali ve škole. Nechybělo opékání špekáčků za podpory rodičů a společné utkání v petanque. Šlo o veselé rozloučení s uplynulým rokem, kdy si klienti v kurzu Přípravy pokrmů upevňovali základní návyky práce v kuchyni. Společně si připravovali i sváteční večeři v čase vánočním. Také v kurzu Keramiky vyráběli velmi pěkné dárkové předměty, které společně prodávali na předvánočním jarmarku v Břeclavi. A už se těší na další společné aktivity v kurzech.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Škola v přírodě

I v letošním školním roce byla pro naše žáky zorganizována škola v přírodě, na kterou se přihlásily děti ze základní školy i ze základní školy speciální. Některé z nich opět doprovázely maminky, které byly důležitou oporou pedagogickým pracovnicím, především při náročnějších závodech a při osobním volnu, hygieně a usínání. A jak taková škola v přírodě probíhala? Asi takto. Ráno se všichni učili, odpoledne sportovali, kreslili, procházeli se, plnili zadané zábavné úkoly, hráli společenské hry a zpívali. V krátkých úsecích hlídaného osobního volna děti využívaly houpačky, průlezky, hřiště na přehazovanou a chodník na kreslení. Toto vše doplňovala výborná jídla, připravovaná paní kuchařkou.
Myslím si, že všichni byli spokojeni a budou se těšit na další ročník školy v přírodě, která zřejmě již počtvrté proběhne v příštím školním roce v rekreačním zařízení Hutník na Lučině.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.