" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Atletika v Karlových Varech

Vítězové krajských kol Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami si mezi sebou poměřili síly v Národním finále, které se konalo ve dnech 13. - 15. června v Karlových Varech. Tady již sportovce čekala velmi silná konkurence. Za družstvo Jihomoravského kraje startovala i žákyně naší školy, která zvítězila v běhu na 800 m a ve skoku dalekém obsadila krásné druhé místo. Za příkladnou reprezentaci ji děkujeme a blahopřejeme k podaným výkonům, které snad zopakuje i příští rok.

atletika KV

Úspěch ve výtvarné soutěži

V pátek 22. června 2018 se v dopoledních hodinách na zámku v Přibyslavi, který je centrem hasičského hnutí, uskutečnilo vyhlášení republikových výsledků literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018. Vyhodnocovány byly tři nejlepší práce ve čtyřech kategoriích literární části, v deseti kategoriích výtvarné části, ve kterých soutěžili žáci od mateřských škol až po studenty posledních ročníků středních škol. Nově byla vyhlášena také  kategorie prací zpracovávaných výpočetní technikou. Ve speciální kategorii K2, v níž soutěží děti a mládež s více tělesnými vadami, se stala republikovou vítězkou žákyně naší školy. Ta si den v Přibyslavi užila. Po dlouhé cestě hasičským autem si prohlédla město a jeho historické památky. V zámku kde sídlí Centrum hasičského hnutí, shlédla výstavu historie požární ochrany a regionální výstavu Přibyslavsko. Diplomy, medaile a ceny předával náměstek starosty SH ČMS  a starosta KSH Vysočina. Akce byla zakončena slavnostním obědem pro všechny zúčastněné. Vítězce gratulujeme a velké poděkování patří také starostce OSH, která nám zajistila dopravu a po celou dobu se o nás pěkně starala.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Výlet do Lednice

V pátek se kluci a holky 1. stupně naší školy se svými učitelkami vydali do Lednice. Po procházce parkem jsme navštívili také zámecký skleník a místní cukrárnu, kde jsme si společně zamlsali. Výlet se dětem líbil a celé dopoledne si krásně užily.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Výlet do Mikulova

Ve čtvrtek 21. 6. jela třída ZŠS III  na  výlet do Mikulova.  Prohlédli jsme si zámek, park i přilehlé uličky i náměstí  s  historickými domy.  Podařilo se nám vyšplhat  na Svatý kopeček a  pozorovat  město z výšky.  Cestou zpět jsme nabrali sílu v cukrárně  a spokojeni  jsme  šlapali na autobus směrem domů. 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Minitygři v muzeu

     Školní rok se chýlí ke konci, a tak, aby se děti nenudily v lavicích, vypravily se ve středu 20. června do Muzea Pod vodárnou. Právě tady totiž probíhá zajímavá výstava " Zahraj si mini, Tygře". Ve výstavní hale jsou nainstalována netradiční minigolfová hřiště. Děti dostaly golfové hole a mohly vyzkoušet, jak se odpaluje golfový míček. Že to vypadá jednoduše, ale zdání klame, se mohli žáci 6. až 9. ročníku brzy přesvědčit. Některé údery vyšly napoprvé, ale někdy nestačilo ani 10 odpalů. Hodinku na odpalištích si užili všichni, některé děti sport velice zaujal. Nejpopulárnější se stalo hřiště, kam patřila toaleta nebo to, kde jamku tvořila stará televizní "bedna". A to velké T v názvu? Že by mysleli Tajgře? / Tiger Woods - nejznámější golfista/.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Nocování ve škole

I v tomto školním roce klienti kurzů pro dospělé 12.6.2018 grilovalli a nocovali ve škole. S radostí si zahráli hry i uspořádali tradiční utkání v petanque. Také si zazpívali u táboráku oblíbené písničky. S rodiči si pak pochutnávali na voňavých špekáčcích. Nechyběla ani noční stezka odvahy. Ráno se pak rozcházeli s úsměvem a těšením  se na další společné aktivity.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.