" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Výtvarné soutěže

Tématem XIII. ročníku soutěže Voda štětcem a básní byla Voda a plavba. Účastnilo se jí 94 škol a z 964 výtvarných děl přidělila hodnotící šestičlenná komise 1. cenu a cenu generálního ředitele dvěma žákům naší školy. Drobné dárky obdrželi i další tři účastníci této soutěže. Velkou radost nám udělaly i výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2018. Tři malíři z naší školy uspěli jak v okresním, tak i v krajském kole této soutěže a obdrželi diplomy a krásné ceny. Výtvarné dílko deváťačky z „Herbenky“ bude reprezentovat nejen nás, ale i celý Jihomoravský kraj v celostátním kole a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 22. června 2018 na zámku v Přibyslavi.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Den dětí

V pátek 1.6.2018 se v naší škole slavil Den dětí. Byl velmi teplý a slunečný den. Na 18 stanovištích si děti vyzkoušely práci číšníka při nošení kelímků naplněných vodou a umístěných na táce. Také přesnost při hodu bramborem do koše, či shazování plechovek míčkem. Svoji mrštnost prověřily při prolézání žebříkem a trpělivost u " rybolovu". Dále skládaly obrázky, malovaly a vyzkoušely další zábavné úkoly. Každý získal za svoji odhodlanost sladkou odměnu. Po ukončení herních aktivit si děti s radostí opékaly šprkáčky. Tyto jim darovalo ŘEZNICTVÍ JANŮŠ, BŘECLAV. Tímto našemu sponzorovi srdečně děkujeme. Dětem velmi chutnalo.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Krajské kolo SHM

30. května se na stadionu Moravské Slavie Brno již tradičně konalo Krajské kolo SHM v atletickém čtyřboji žáků bývalých speciálních škol JMK. I letos ohromila všechny svými výkony žákyně naší školy. Byla nejlepší ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem, ve sprintu na 60 metrů a také ve vytrvalostním běhu, a proto zaslouženě postoupila do celostátního kola této soutěže, které proběhne v Karlových Varech 13. - 15. června. Velmi dobře reprezentovali okres Břeclav i další sportovci z Mikulova, Břeclavi a Hustopečí. Děvčata obsadila celkově první místo, chlapci skončili na čtvrté příčce a na stupních vítězů stanula i další naše žákyně, která se svým hodem umístila na třetím místě. No a teď budeme držet palce, abychom i z Karlových Varů dovezli nějaký cenný kov.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Návštěva pedagogů z Malacek

29. květen 2018 byl dnem dalšího setkání pedagogických sborů družebních škol z Břeclavi a z Malacek. Letošní setkání proběhlo u nás v Břeclavi. Po přivítání hostů jsme odjeli do centra města, abychom v Lichtenštejnském domě navštívili výstavu Rukulíbám .... aneb v prvorepublikové domácnosti.

Poté jsme se vydali k zámku na zámeckou věž. Z vyhlídky bylo možno prohlédnout si město Břeclav i s jeho okolím. Po návratu zpět na Herbenovu si zaměstnanci obou škol vyměňovali zkušenosti, které plynou z práce s dětmi se stejným postižením a hosté si prohlédli naši školu. Setkání bylo zakončeno přáním úspěchů v další pedagogické práci.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Škola v přírodě 2018

V termínu 21. -25. 5. 2018 proběhla škola v přírodě, která byla zorganizována pro žáky ZŠ a ZŠS. Přihlásilo se 23 dětí, které prožily 5 dnů v RS Hutnik na Lučině. Nejen hodiny výuky, ale i spousty krásných zážitků, které doprovázel spokojený úsměv účastníků, naplnily veškerý naplánovaný čas. Při zajišťování odpoledních a večerních programů pomáhal pedagogickým pracovnicím jeden tatínek a čtyři maminky. Byli to rodiče, kteří doprovázeli své děti a starali se o ně ve chvílích volna. Všichni jsme poznali krásy přírody, spolupracovali při soutěžích a společných aktivitách. Zazpívali jsme písničky, namalovali obrázky a zapojili se do sportovních her. U táboráku jsme si opekli špekáčky a za tmy prošli stezkou odvahy.                       
Paní kuchařky byly odměněny medailí za vybornou stravu.

Všichni účastníci se těší, kam, se vyrazí příští rok a já děkuji dětem, rodičům a kolegyním za zvládnutí úžasného týdne.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.

Oslava narozenin

Na pátek 18.5.2018 připadla oslava narozenin žáka ZŠS II. S tatínkem naplánovali pro spolužáky divadelní představení O perníkové chaloupce, které herci zahráli ve cvičebně naší školy. Do děje pohádky se zapojily i děti. V průběhu se všechny zasmály a nakonec odměnily velkým potleskem hlavní aktéry. Na zdraví se připilo jahůdkovým šampaňským a bylo i něco na mlsání. Oslavenci  všichni popřáli štěstí, zdraví a mnoho školních úspěchů.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii nebo zde.