" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Exkurze v Brně

Deváťáky čeká zanedlouho velké rozhodování o své budoucím povolání. Pomoci v tomto kroku by jim mohla i exkurze v OU v Brně na Lomené. Prohlédli jsme si tam odborné učebny kuchařů, truhlářů, cukrářů, pečovatelů, knihařů, zedníků i dílnu autoopravářů. Žáci se seznámili s prostory a režimem internátu a zavítali jsme i do místní jídelny. Také jsme se potkali s bývalými žáky “Herbenky“, kteří si brněnskou školu zvolili v minulých letech. Všichni si studium chválili a jsou se svou volbou spokojeni. Pobyt v Brně jsme zakončili na vánočních trzích, které nám připomněli blížící se svátky.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.

Stánek s keramikou

Diky podpoře prodejny Hruška ve Staré Břeclavi, naši žáci poprvé letos prezentovali své keramické výrobky 4. a 5.12. v předprodejních prostorách obchodu. Keramiku vyráběli v hodinách pracovního vyučování pro zpestření a potěšení předvánočních nakupujících. Jistě přinesou všem našim příznivcům ve svátečním čase radost.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.

Mikuláš ve škole

Dnes byly malé i větší děti ve škole v očekávání… Přijde nebo nepřijde? Ptáte se kdo? No přece Mikuláš s andělem a s čertem. Dočkaly se. Aby si zasloužily malou sladkou dobrotu za poslušnost nejen ve škole, ale i doma, musely děti zazpívat nebo zarecitovat. Mnohé se pro velké obavy ze svého osudu bály otevřít pusu. Nakonec vše dobře dopadlo, do pekla nikdo nemusel. Za příjemné zpestření dne bych chtěla poděkovat žákům ze 7. a z 9. třídy s jejich doprovodem, kteří se postarali o přípravu programu. Těšíme se na příští rok.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.

Okresní kolo ve vybíjené

V tento předvánoční čas se naše osmičlenné družstvo dívek a chlapců zúčastnilo okresního kola ve vybíjené v hustopečské sportovní hale. Stejně jako při ostatních sportovních utkánich se náš tým snažil podat co nejlepší výkony a dokonce i ti méně průbojnější hráči překvapili svou bojovností a zapálením pro hru. Příjemně strávené dopoledne se spoluhráči z Mikulova a Hustopečí uteklo jako voda a našim žákyním a žákům jejich úsilí vyneslo pěkné 2. místo. Všem hráčům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme!

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.

Interaktivní výstava

Městské muzeum Břeclav uspořádalo velkou interaktivní výstavu Objevárium: Leonardo. Žáci 8. a 9. ročníku si ji prohlédli po návštěvě Úřadu práce, kde absolvovali besedu o volbě svého budoucího povolání. Leonardo da Vinci byl malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. V první části programu výstavy dostali chlapci a děvčata možnost načrtnout si Leonardovy kresby, manipulovat s modely Leonardových vynálezů, hrát si v jeho válečném tanku, postavit přenosný most, digitálně přetvořit tvář Mony Lisy či sestavit anatomické modely. V rámci druhé části měli k dispozici otevřený prostor pro tvoření a vynalézání, vybavený množstvím různých materiálů, kde si každý mohl procvičit svou vlastní kreativitu a konstruktérské dovednosti. Beseda i výstava žáky velmi zaujala.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.

Projekt Krokus

Naše škola se připojila k projektu Krokus, který je určen pro mladé lidi od 11 let. Každoročně se do něj zapojují školy na celém světě. Irská organizace HETI poskytuje školám cibulky krokusů, které žáci na podzim zasadí. Žluté květy symbolizují 1,5 milionu židovských dětí a tisíce ostatních dětí, které byly během holocaustu zavražděny. Žlutá barva vychází z barvy Davidovy hvězdy, kterou Židé museli nosit během nacistické vlády. Cibulky by měly vykvést na přelomu ledna a února, kdy si připomínáme Den obětí holocaustu. Protože byl nejvyšší čas k zasazení krokusů, proměnili se žáci 8. a 9. ročníku ve snaživé zahradníky a všichni se těšíme, že se náš trávník za několik týdnů žlutě rozzáří.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii nebo zde.