" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Besedy na téma "Tak jde čas"

Čas a orientace v něm je pro žáky ZŠS velmi důležitou a obtížnou oblastí, proto letos věnujeme větší pozornost času a volíme aktivity přiměřené dětem.

Dne 7. 2. 2017 jsme mimo jiné navštívili knihovnu v Poštorné. Paní knihovnice se na děti velmi hezky připravily, zajímavým vyprávěním o Medvídkovi Pú a jeho kamarádech byla dětem připomenuta všechna roční období, včetně měsíců. Bylo dobře, že se i žáci sami podíleli na plnění úkolů a umísťovali znaky období na patřičná místa.

Dne 21. 3. 2017 jsme se opět vypravili do knihovny. Času byla věnována i druhá beseda. Tentokrát se děti rozpovídaly o tom, jak probíhá jejich den, co všechno je během dne čeká a nemine. Příběhem o zvědavém sluníčku byly dětem připomenuty všechny dny v týdnu, dny pracovní i volné. Loutková pohádka Chaloupka na vršku nám připomenula přícházející jaro s jeho zvyky a tradicemi.

Beseda byla zpestřena i tím, že si děti mohly půjčit a prohlížet knihy. Někdo volil knihy o zvířátkách, jiný se zaměřil na dinosaury či techniku. Kdo nechtěl číst knihu, skládal pohádkové puzzle. Ani se nám nechtělo loučit s tímto milým prostředím, ale jinak to nešlo.

Oběma knihovnicím jsme za příjemná dopoledne moc poděkovali a už dnes se těšíme na další podobná setkání.

Fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, a nebo zde.

Školní kolo v recitaci

Rok se s rokem sešel a my jsme zase recitovali. Recitovali žáci i učitelky a také skoro všichni zpívali. Dobré bylo, že se na naše školní kolo, konané dnes 10.3.2017, přišlo podívat i několik rodičů a přátel školy, protože kromě soutěže byl u nás "Den otevřených dveří". A na to, jak to všechno probíhalo se můžete podívat do naší fotogalerie nebo zde.

Bruslení 2017

Uplynul další rok a my z "Herbenky" jsme se opět vydali na břeclavský zimní stadion. Co je to bruslení věděly všechny děti, ale pro některé to v jejich životech byla premiéra. Už jen obout si brusle, pořádně si je utáhnout a přejít ze šatny na led byl těžký úkol, ale s pomocí učitelek to i tito žáci zvládli. Následovalo seznámení s kluzkou ledovou plochou, což bylo provázeno obavami, strachem a ne jedním pádem. Přesto to nováčci nevzdávali a trpělivě trénovali chození, ti lepší i odrážení, kolem mantinelu. Šikovnější spolužáci zdokonalovali své pohyby na ledu samostatně či ve dvojicích a ti nejlepší bruslaři si  i zazávodili. Pobyt na čerstvém vzduchu spolu s pohybem vykonaly své - po návratu do školy byli všichni řádně unaveni, ale i tak se těší na příští bruslení.

Fotografie z téro akce si můžete prohlédnout v naší fotogalerii, a nebo zde.

Prosinec - měsíc nadělování

Dne 22. prosince 2016 nadělili žáci ZŠS rodičům i prarodičům krátké předvánoční vystoupení. U vánočního stromečku byly předneseny říkanky, zazpívány koledy a vystoupení bylo doplněno i krátkým tanečkem mladších kamarádů.

Po vystoupeních jsme se rozešli do tříd, kde dopoledne pokračovalo dílničkami. Děti společně s rodiči vyráběly vánoční dekorace. Pracovalo se na vánočních stromcích, které děti skládaly či motaly. Jiní žáci zase vyráběli adventní věnec a zápichy do květináče. Všichni jsme si připomněli i známé vánoční zvyky a tradice.

Na dětech i rodičích byla znát spokojenost. Pohoda a příjemná předvánoční atmosféra byly našim hlavním cílem.

Dětem, pedagogům, ale i rodičům patří velké poděkování.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout  v naší fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Čas předvánoční

I naše škola prožívá přípravy na Vánoce a paní učitelky s žáky tvoří, zdobí, prostírají, vaří, pečou, kreslí, vystřihují, prostřihují, malují, tisknou a vyrábí vánoční jmenovky a přání, které si mohou lidé zakoupit společně s našimi keramickými výrobky ve stánku na vánočních trzích v centru města. Velká část ručně dělaných přání byla věnována za účelem dalšího použití i našim sponzorským firmám, které jsou OTIS a TESCO. Tímto jim každým rokem děkujeme za podporu a pomoc.

A tady je malá ukázka naší práce a výzdoby.

Exkurze

8. prosince. žáci osmého a devátého ročníku navštívili OU a PrŠ, Brno, Lomená 44. Prohlédli si internát školy, pracoviště zedníků, kuchařů, pekařů, pečovatelů, malířů, a knihařů. Zajímavé bylo vybavení dílny pro stolařské a strojírenské práce a u cukrářů jsme ochutnali výborné zákusky. Ve školní jídelně chlapci a děvčata obdivovali výrobky žáků učiliště. Návštěvu Brna jsme zakončili na vánočních trzích u krásně nazdobeného stromu.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout  v naší fotogalerii, nebo na odkaze zde.