" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity Herbenova

Besedy "Prevence kouření", "Úvod do závislostí"

Dne 20. 10. 2016 se na naší škole konala prožitková beseda s lektorkou ze společnosti Podané ruce v Brně. Akce byla rozdělena na dvě části. Nejprve  proběhla se žáky prvního stupně a byla zaměřena na prevenci kouření. Děti se dozvěděly mnoho užitečných informací o kouření, závislosti na cigaretách, kterým organům kouření škodí a jaké nemoci způsobuje. U žáků druhého stupně byla beseda zaměřena obecněji - "Úvod do závislostí". Žáci byli seznámeni s tím, jaké druhy drog existují, jaké mají účinky a co způsobují jejich uživatelům. V závěru obou besed si všichni formou divadla zkusili zahrát scénku, kde se učili reagovat na situaci, kdy jim kamarád nabízí cigaretu či drogu. Beseda byla pro žáky přínosem a velmi pozitivně ji přijali zejména mladší žáci.

Fotky z akce Besedy "Prevence kouření", "Úvod do závislostí" naleznete ve fotogalerii a nebo na odkaze zde.

Plody podzimu

Podzimní roční obobí je pro naše děti čas návratu do školy, čas změn v přírodě, s nimiž souvisí i dary podzimní zahrádky.

"Plody podzimu" - tak jsme nazvali výstavku výpěstků, pozdravů ze zahrad a přírody vůbec. Žáci školy mohli shlédnout opravdovou mrkev, dýně, papriky s rajčaty, ale i plody ovocných stromů včetně plodů kaštanu, javoru či šípku. Nutno dodat, že výstavku s námi připravovali i rodiče některých žáků ZŠS.
Za jejich ochotu a pomoc vůbec jim patří velké poděkování.

Fotografie z akce Plody podzimu si můžete prohlédnout ve fotogalerii, nebo na odkaze zde.

Cvičení v přírodě

Předposlední zářijový den strávili žáci a učitelé z Herbenky v přírodě. Společně pozorovali podzimní změny přírody, určovali některé stromy a rostliny, zdokonalovali se v orientaci po okolí, ale také si zahráli různé hry. Své znalosti si děti prověřily v drobných soutěžích, které si pro ně paní učitelky připravily a sladká odměna nakonec každého potěšila. Nádherné slunečné dopoledne jsme si opravdu všichni užili!

Fotky z této akce si můžete prohlédnout v naši fotogalerii, nebo na odkazu zde.

Výtvarné soutěže

Jako každým rokem, tak i letos, jsme se zúčastnili mnoha výtvarných soutěží. Ty byly vyhlašovány jak v našem městě, tak i celostátně a některé byly i s mezinárodní účastí.  Prvního úspěchu dosáhla naše žákyně v místní soutěži na téma „Podzim zima na Slovácku“. „Škola z Marsu“ dopadla nejlépe pro chlapce z první třídy, který za třetí místo získal fotoaparát. Oceněn byl také žák devátého ročníku, jehož linoryt patřil k nejlepším v soutěži „Památné stromy a aleje“ a děti, které namalovaly návrhy na reflexní nálepky, obdržely drobné ceny a diplomy. Úspěšní jsme byli i v okresním kole „Požární ochrana očima dětí, v němž jsme obsadili první a třetí místo. Všem malířům i jejich pedagogům patří velké poděkování za snahu a kreativitu.

Malou galerii obrázků si můžete prohlédnout na webu školy, nebo na dokaze zde.

Školní výlet Lednice

V úterý 28. 6. navštívili žáci 4., 5. a 7. ročníku Lednici.

Fotky z této akce si můžete prohlédnout v naši fotogalerii, nebo na odkazu zde.

Mikulovský bušmen

Ve čtvrtek 27. června se naši žáci zapojili do okresního kola orientačního závodu Mikulovský bušmen. Čtyřčlenná družstva dívek a chlapců musela zvládnout nejen fyzicky náročný terén, ale také prokázat zručnost a své znalosti v různých oblastech, např. ve zdravovědě, dopravní výchově, první pomoci, přírodovědě či orientaci. I když závodníkům počasí příliš nepřálo, všichni se snažili bojovat o nejlepší umístění. Naši žáci skončili na třetím místě.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na těchto stránkách ve fotogalerii, nebo na odkazu zde.