" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity nemocnice

Na vycházce

P1050504P1050507P1050511P1050514P1050516P1050518P1050519P1050520P1050523P1050527P1050528P1050529P1050531P1050534P1050535P1050620P1050928P1050929P1050932P1050937P1050939P1050940P1050941P1050942

Nový školní rok 2017-2018

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás pozvaly na malou procházku životem dětí s poruchou autistického spektra a dětí s více vadami ve třídě MŠ U Nemocnice Břeclav. Pracovnice MŠ

Kdo se o děti stará

paní učitelka Bc. Martina Lindnerová

paní asistentka Anna Kročilová

paní asistentka Svatava Vacková

provozní pracovnice paní Drahomíra Žejdlíková

 

P1060015P1050607P1050614P1050617P1050831P1050834P1050838P1050839P1050840P1050897P1050898P1050899P1050901