" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Provozní řád mateřské školy

 

Provozní řád MŠ je zpracován v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

I. ÚDAJE  O  ZAŘAZENÍ:

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace, Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav

elokované pracoviště nábřeží Komenského 10
690 02  Břeclav

1. 10. 2000 - zařazení do sítě škol zřizovatel -  MŠMT ČR

1. 9. 2005 - zřizovatel - Jihomoravský kraj, Brno
                                   Žerotinovo náměstí 3/5
                                   601 82 Brno

 

IČO: 70 83 87 71
Tel: 519 326 022
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ředitelka školy: Mgr. Alice MAGDONOVÁ
vedoucí učitelka: Bc. Dana STOČESOVÁ
   
I. oddělení Marie NĚMCOVÁ
  Mgr. Dana KLIMOVIČOVÁ
II. oddělení Svatava AMBROŹOVÁ
  Bc. Dana STOČESOVÁ
   
provozní Ivana KOSIBOVÁ
údržbář Igor JERMER

 

TYP:

Mateřská škola s celodenním provozem se zaměřením na děti se zdravotním postižením.

STANOVENÁ  KAPACITA: 25 dětí

PROVOZNÍ DOBA:            6.00 – 16.00 hodin

 

II. REŽIMOVÉ  POŽADAVKY:

6.00 - 8.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
7.00 - 9.30 Korekce řeči a rozvoj komunikačních dovedností
8.15 - 8.30
8.30 - 9.00
Pohybové aktivity
Osobní hygiena, dopolední svačina
9.00 - 9. 30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity.  
9.30 -11.30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11.30 -12.00 Oběd a osobní hygiena dětí
12.00 -13.45 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
13.45 -14.30 Odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti a didakticky cílené činnosti individuálně i ve skupinách
14.30 -16.00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

Pobyt venku:
Za příznivého počasí tráví děti venku zpravidla dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod - 10°C.

Otužování:
Pravidelné větrání všech místností, dostatečný pohyb venku, kontrola přiměřeného oblečení dětí. Školnice sleduje vytápění budovy, redukuje přiměřenou teplotu.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

Pitný režim:
Děti mají k dispozici čaj /džusy, sirup/již od 6,00 hodin. Paní kuchařka doplňuje čaj po svačině do nádob ve třídách, nápoje se obměňují .

Stravování:
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů

 

III. ZPŮSOB  NAKLÁDÁNÍ  S PRÁDLEM:

Výměna prádla: lůžkoviny - 1 x za 21 dnů

                           ručníky    - 1 x za týden
                           pyžamo   - 1 x za týden, každý rodič pere  doma

Způsob praní:  vlastní prádelna, mandl

 

IV. ZAMYKÁNÍ BUDOVY: 

Za odemykání budovy zodpovídá učitelka ranní směny. Učitelky v jednotlivých třídách zodpovídají za zavírání oken po ukončení provozu ve třídě. Školnice zodpovídá za zamykání kuchyně a zadního vchodu. Za uzamčení celé budovy po pracovní době zodpovídá učitelka odpolední směny k tomu určená.