" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Úřední deska

 

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova,

příspěvková organizace

se sídlem Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav

 


 prijeti 2018

 


zapis MS 2018 

icon pdf
 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2018/2019
 
icon document
 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018-2019


Informace o přijímacím řízení k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019


O přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání rozhodne Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace svým ředitelem ve správním řízení.

  • Před vydáním rozhodnutí je zákonnému zástupci uchazeče (dítěte) dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to 20. 4. 2018.
  • Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole, a to u hlavního vstupu do areálu školy. Dále se uvedený seznam zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na webových stránkách školy www.zsherbenova.cz.
  • Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče bude zveřejněn v pondělí 30. 4. 2018 na dobu 20 dnů, tedy do 21. 5. 2018.
  • Zveřejněním uvedeného seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání za oznámená. Proto se rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání nedoručují do vlastních rukou poštovní zásilkou nebo osobním předáním.
  • Rozhodnutí o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout 4. 5. 2018.
  • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče k základnímu vzdělávání bude doručeno zákonnému zástupci uchazeče poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 zapis volba skolska rada