" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Aktivity školka Herbenova

Den dětí

Poslední větší akcí letošního školního roku ve škole i mateřské školce byl Den dětí. V areálu školy byla rozmístěna jednotlivá stanoviště, na kterých děti plnily úkoly dle svých možností a schopností. Za splněné úkoly získaly sladkou odměnu. Počasí se vydařilo a děti si svůj slavnostní den pěkně užily.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii MŠ Herbenova nebo zde.

Krmení kachen

Začátek března jsme se s dětmi vydali na procházku ke splavu. Pozorovali jsme přírodu a sledovali, zda neuvidíme kačenky, které bychom mohli nakrmit suchým chlebem, který jsme měli s sebou. Ty nás již však čekaly přímo u cesty. Děti z toho měly velkou radost, proto bychom akci rádi zopakovali.

Bc. Veronika Suchyňová

Oslava narozenin

Na začátku února oslavil Honzík narozeniny. I ve školce ho čekala malá oslava, kdy mu děti popřály.
Maminka nakoupila nějaké sladkosti, o které se Honzík s dětmi, k jejich radosti, podělil.

Vánoční dílničky

Poslední akcí v letošním roce byly vánoční dílničky s rodiči. Děti společně s maminkami vyráběly stromeček z přírodních větviček a vánoční závěsnou dekoraci z papíru. To vše probíhalo za poslechu vánočních koled s ochutnávkou pečeného domácího cukroví.  Společné tvoření v adventním čase, si užily, jak děti, tak i maminky. Snad se při další akci zúčastní více rodičů se svými dětmi.

Oslava narozenin

V mateřské škole Herbenova slavíme s dětmi narozeniny formou menší „narozeninové oslavy“.

V listopadu slavil narozeniny Kubík - 5 let, děti mu přály a s pomocí učitelek jsme mu zazpívali a vytleskali písničku.
Maminka přinesla pro děti sladkou odměnu, kterou dětem rozdaly učitelky MŠ.