" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Školní klub

 

Školní klub sdružuje tyto zájmové kroužky:


Internet


Pondělí


13.00 - 15.00


Keramika


Čtvrtek


13.30 - 14.30


Hudební


Pátek

13.00 - 14.00

 

 

 

Řád školního klubu

 

 1. Školní klub slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy.
  Do klubu se zařazují žáci 1. a 2. stupně základních škol. Klub se dělí na skupiny, které se diferencují  podle zaměření činnosti. Skupina se naplňuje nejvýše do počtu 12 žáků.
 2. Klub je v provozu po celý školní rok. Podle místních podmínek je možné jeho  provoz o prázdninách přerušit.
 3. O zařazení žáka do klubu rozhoduje ředitel školy.
  Rodiče nebo zákonní zástupci  přihlašují dítě do klubu na zápisních lístcích.
  Omluvu nepřítomnosti žáka ve školním klubu provádějí rodiče písemnou formou.
 4. Činností klubu se mohou zúčastnit i žáci nezařazení do klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do klubu a stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 5. Za bezpečnost žáků v klubu odpovídají pedagogičtí pracovníci klubu, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu z klubu.
  Do klubu žáci docházejí samostatně.
 6. V klubu se vede tato dokumentace: zápisový lístek žáků přihlášených k pravidelné docházce, přehled práce zájmového útvaru, docházkový sešit.