" My jsme silní, oni jsou slabí. My jsme velcí, oni jsou malí.
Dokážeme se k nim sklonit?
Ano, dokážeme! "

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace

zřizovaná Jihomoravským krajem

Řád školní družiny

 

 1. Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy.
  Do družiny se zařazují žáci základní školy. Oddělení se naplňuje do počtu 12 žáků.
 2. Družina je v provozu po celý školní rok. Podle místních podmínek je možné její  provoz o prázdninách přerušit.
 3. O zařazení žáka do družiny rozhoduje ředitel školy. 
  Rodiče nebo zákonní zástupci  přihlašují dítě do družiny na zápisních lístcích.
  Paní vychovatelce sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny.
  Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině provádějí rodiče písemnou formou.
 4. Činností družiny se mohou zúčastnit i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 5. Za bezpečnost žáků v družině odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny, a to od příchodu žáka až do jeho odchodu z družiny.
  Do družiny převádí žáky vychovatelka, která je přebírá od vyučujících ve třídách.
 6. V družině se vede tato dokumentace: zápisový lístek, přehled výchovně vzdělávací práce, docházkový sešit
 7. Úplata za jeden měsíc činí 30 Kč.